Hur fungerar det

Hur fungerar det?

Jag eftersträvar korta väntetider men tyvärr är det just nu viss kö.

 

Privat sökande: När du är privat sökande erbjuds du en samtalstid strax efter första kontakt. Vi träffas då förutsättningslöst för att jag ska få veta mera kring sökorsak och du ska få veta mera om hur jag arbetar och vad jag kan erbjuda just dig. Det är svårt att i förväg säga vilken terapi- eller samtalsform som passar bäst, eller hur många samtal som kommer att behövas för att du ska nå dina mål med vår kontakt. 

 

Ibland räcker det med några samtal av en mera stödjande och direktiv karaktär för att du själv ska kunna arbeta vidare med dina svårigheter på egen hand. Ibland behövs det flera samtal och kanske en länge psykoterapi för att uppnå en bättre psykisk hälsa.

 

Sökande via remiss: Om du kommer på remiss inom Vårdval Psykoterapi, är det den läkare du träffat som beslutat vilken terapiform som passar dig bäst utifrån ditt mående och fungerande. Diagnos samt terapiform ska tydligt framgå på remissen.

 

 

 

 

Medlem Psykologföretagarna

Innehar F-skattesedelBy James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back