Verksamhet

Verksamhet

Centralt i allt psykoterapeutiskt behandlingsarbete är att öka individens medvetenhet om det egna fungerandet, om tankar, känslor och föreställningar samt att fördjupa förmågan att reflektera kring sig själv och sitt fungerande och tillvaron i stort.


En psykoterapi, coachning eller stödsamtal genomförs i form av mer eller mindre regelbundna samtal beroende på behandlingsform. Den kan sträcka sig över kortare eller längre tid. Behandlingen sker inom i förväg fastställda ramar vad gäller tid, frekvens och arvode i överenskommelse mellan dig och mig.
Jag erbjuder mina tjänster inom nedanstående områden:

- Oro/ångest

- Nedstämdhet/depression

- Barn- och ungdomspsykoterapi

- Olika typer av livskriser såsom separationer, sorgebearbetning, arbetslöshet,       uppbrott, att bli förälder mfl

- Svårigheter i relationer

- Parterapi

- Familjeterapi

- Låg självkänsla/självförtroende

- Personlig utveckling

- Stress och utmattningsproblematik

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarMina arbetsverktyg är följande :


-Korta eller längre psykoterapier utifrån PDT-grund.

-Korttidspsykoterapi enligt IPT.

-Coaching

-Stödjande samtal till individ (vuxna, ungdomar och barn), par, föräldrar.